logo_justconnect

De training Just Connect! wordt gegeven vanuit de invalshoeken die in een uitgebreid gesprek aan de orde zijn gekomen. De grondslag voor deze training is dat in communicatie ontzettend veel interne en externe processen een rol spelen. In de training zullen wij met name werken met de interne processen. Dit past geheel in de visie van LUDIS: ‘Het begint bij jou, altijd!’

De ervaring heeft ons geleerd dat wanneer werknemers gaan inzien wat hun eigen interne processen zijn, er meer begrip ontstaat voor een ander. Dit zorgt voor meer cohesie binnen het team. En dan kan de aandacht verschuiven naar bedrijfsprocessen.

Alles begint met kleine stappen, maar daarna kunnen er ook grote veranderingen volgen.