JustBeYou_Sidebar

Een groep leerlingen die individueel lekkerder in hun vel zitten omdat ze weten dat zij niet de enige zijn met “bagage” in hun rugzak. Hoe zou het zijn als leerlingen met respect voor anderen toch zichzelf kunnen zijn? Dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar zorgt voor openheid naar elkaar. Dat school geen plek is waar je vooral alles wegduwt of opkropt, maar waar je samen met leeftijdsgenoten vijf dagen per week een groep vormt waarin je jezelf kunt zijn. Waar wordt gelachen, boosheid op een goede manier wordt geuit en verbinding met leeftijdsgenoten ervoor zorgt dat het leven samen fijner is dan alleen.

Just be YOU! laat de leerlingen ervaren dat dat mogelijk is. Dat er heel veel kan als je net even anders kijkt en luistert en dat elke dag een nieuwe kans is om goede ervaringen mee te nemen. Hoe wij dat doen? Wij gaan in een eerste gesprek op zoek naar wat u als docent, mentor of zorgcoördinator graag anders wilt zien en ervaren in de klas. Met dit uitgebreide gesprek als uitgangspunt maken wij een training op maat.

Wat ervaren de leerlingen? In Just be YOU! spelen we met energie. Dat betekent dat we een intens “Yes” gevoel gaan beleven en ook vanuit de stilte en rust bereid zijn te ervaren wat de patronen zijn die niet helpend zijn voor jezelf en in de klas. Vanuit de verbinding ontdekken leerlingen ook dat motivatie geen begrip is dat vaststaat, maar altijd in beweging is. Deze ervaring zorgt ervoor dat ze gaan ervaren en inzien dat ze meer kunnen beïnvloeden dan ze vooraf dachten. Dat motivatie begint bij jezelf en dat er veel positiefs gebeurt als je motivatie als schakel ziet en gebruikt. Niet als een doel op zich.