Bedrijven

Bedrijfstraining Just Connect! brengt nieuwe energie in teams

Elk team heeft een bepaalde energie. Als die positief is werkt iedereen prettig samen, zijn de resultaten optimaal, ontstaan creatieve ideeën, is de communicatie helder en staan de teamleden open voor verandering. Ook naar de buitenwereld toe is dit duidelijk: dit team staat voor wat het doet.

Lang niet altijd is de sfeer zo dynamisch. Zo’n “energietekort” komt vaak voort uit een gebrek aan empathie: de teamleden kunnen zich niet goed verplaatsen in collega’s, leidinggevenden of klanten en begrijpen niet wat de ander drijft. Daardoor zullen ze te snel over hen oordelen en kan er bijvoorbeeld wantrouwen zijn naar het management door de veranderingen die zij willen doorvoeren. Er ontstaat een sfeer die ervoor zorgt dat mensen passief worden of juist reactief. Belangrijke bedrijfsprocessen verdwijnen hierdoor op de achtergrond.

Teams die communiceren vanuit empathie functioneren beter. Medewerkers die in staat zijn om zich te verplaatsen in anderen en inzicht hebben in hun eigen interne processen omtrent communicatie geven verbinding in een team. Dit zorgt ervoor dat de sfeer positief wordt en de werknemers meer hun verantwoordelijkheid nemen.

Yvonne van de Poll biedt de bedrijfstraining Just Connect! aan.  Zij laat teams zien en ervaren wat empathie en inzicht in een ander teweeg kan brengen. Door uit te dagen, te oefenen, inzichten te toetsen en te luisteren in een veilige sfeer zal de relatie met collega’s en de buitenwereld anders worden. Meer begrip, beter contact en doen in plaats van oordelen.

Just Connect! is voor teams die aanlopen tegen:
- miscommunicatie
- een negatieve sfeer binnen het team
- het afschuiven van verantwoordelijkheden
- onderling onbegrip en wantrouwen
- een gebrek aan teamspirit
- te veel of te weinig begrip voor collega’s/klanten
- reactief gedrag
- een slechte samenwerking
- inefficiënt werken
- een gebrek aan motivatie

quote_bedrijven

Meer weten over de bedrijfstraining Just Connect!? Mail of bel Yvonne (zie hieronder) voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak over de behoeften binnen uw team.